SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE MONITORUJĄCE

WSTECZ

ang. monitoring tool


Narzędzie programistyczne albo sprzętowe, które działa równolegle z testowanym modułem lub systemem i nadzoruje, rejestruje i/lub analizuje zachowanie modułu lub systemu.

Źródło: ISO 24765

Synonimy: narzędzie do analizy dynamicznej.


A software tool or hardware device that runs concurrently with the component or system under test and supervises, records and/or analyzes the behavior of the component or system.

Reference: ISO 24765