SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POLITYKA ZABEZPIECZEŃ

WSTECZ

ang. security policy


Wysokopoziomowy dokument opisujący zasady, podejście i podstawowe cele w organizacji dotyczące zabezpieczeń.


A high-level document describing the principles, approach and major objectives of the organization regarding security.