SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRODUKCYJNE TESTY AKCEPTACYJNE

WSTECZ

ang. Operational acceptance testing


Produkcyjne testy akceptacyjne – testowanie produkcyjne w fazie testów akceptacyjnych, zwykle przeprowadzane w środowisku produkcyjnym będącym symulacją rzeczywistego środowiska produkcyjnego. Wykonywane zazwyczaj przez operatora i/lub administratora, zorientowane na takie aspekty jak: odtwarzalność, zarządzanie zasobami, łatwość instalowania i zgodność techniczną.

Patrz także


Operational acceptance testing – operational testing in the acceptance test phase, typically performed in a simulated real-life operational environment by operator and/or administrator focusing on operational aspects, e.g. recoverability, resource-behavior, installability and technical compliance.

See also