SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYPADEK TESTOWY WYSOKIEGO POZIOMU

WSTECZ

ang. high-level test case


Przypadek testowy z abstrakcyjnymi warunkami wstępnymi, danymi wejściowych, warunkami wyjściowymi, oczekiwanymi rezultatami i odpowiednimi akcjami (o ile ma to zastosowanie).

Synonimy: abstrakcyjny przypadek testowy, logiczny przypadek testowy


A test case with abstract preconditions, input data, expected results, postconditions, and actions (where applicable).

Synonyms: abstract test case, logical test case