SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZYPADEK TESTOWY WYSOKIEGO POZIOMU

WSTECZ

ang. high level test case


Przypadek testowy wysokiego poziomuprzypadek testowy bez konkretnych (poziom implementacji) wartości danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów. Używane są operatory logiczne; rzeczywiste wartości nie są jeszcze zdefiniowane i/lub dostępne.

Patrz także


High level test case – a test case without concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators are used; instances of the actual values are not yet defined and/or available.

See also