SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZYROSTOWY MODEL WYTWARZANIA

WSTECZ

ang. incremental development model


Przyrostowy model wytwarzania – model wytwarzania oprogramowania, w którym przedsięwzięcie realizowane jest przyrostowo, w cyklach, z których każdy dostarcza część funkcjonalności z całego zbioru wymagań. Wymagania są porządkowane według priorytetów i realizowane w tej kolejności w odpowiednich przyrostach. W niektórych, (ale nie wszystkich) wersjach tego modelu wytwarzania, każdy podprojekt jest realizowane zgodnie z ‘mini’ modelem V z fazami: projektowania, kodowania i testowania.


Incremental development model – a development life cycle where a project is broken into a series of increments, each of which delivers a portion of the functionality in the overall project requirements. The requirements are prioritized and delivered in priority order in the appropriate increment. In some (but not all) versions of this life cycle model, each subproject follows a ‘mini V-model’ with its own design, coding and testing phases.