SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYROSTOWY MODEL WYTWARZANIA

WSTECZ

ang. incremental development model


Typ cyklu życia oprogramowania, w którym moduł lub system wytwarzany jest w serii cyklów.

Źródło: After PMBOK


A type of software development lifecycle model in which the component or system is developed through a series of increments.

Reference: After PMBOK