SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

REZULTAT FAŁSZYWIE NEGATYWNY

WSTECZ

ang. false-negative result


Test, w którym nie zidentyfikowano obecności usterki występującej w testowanym obiekcie.

Synonimy: rezultat fałszywie zaliczony


A test result which fails to identify the presence of a defect that is actually present in the test object.

Synonyms: false-pass result