SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

REZULTAT

WSTECZ

ang. Result


Rezultat – konsekwencja/wynik wykonania testu. Zawiera on wyjścia na ekran, zmiany danych, raporty oraz wysyłane komunikaty.

Patrz także


Result – the consequence/outcome of the execution of a test. It includes outputs to screens, changes to data, reports, and communication messages sent out.

See also