SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŚREDNI CZAS DO NAPRAWY

WSTECZ

ang. mean time to repair


Średni czas, w jakim system będzie uruchomiony po awarii. (MTTR od ang. Mean Time To Repair).

Akronim: MTTR


The average time a component or system will take to recover from a failure.

Acronym: MTTR