SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SZYFROWANIE

WSTECZ

ang. encryption


Proces kodowania informacji w ten sposób, by tylko upoważnione strony mogły uzyskać oryginalną informację, na ogół przy użyciu określonego klucza dekodującego lub procesu deszyfrowania.


The process of encoding information so that only authorized parties can retrieve the original information, usually by means of a specific decryption key or process.