SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE REGRESJI

WSTECZ

ang. regression testing


Rodzaj testowania związanego ze zmianami mającego na celu wykrycie, czy defekty zostały wprowadzone lub odkryte w niezmienionych obszarach oprogramowania.


A type of change-related testing to detect whether defects have been introduced or uncovered in unchanged areas of the software.