SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

WSTECZ

ang. quality assurance


Działania skoncentrowane na zapewnieniu, że wymagania jakościowe będą spełnione.

Źródło: After ISO 24765

Zobacz również: zarządzanie jakością


Activities focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled.

Acronym: QA

Reference: After ISO 24765

See also: quality management