SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZŁOŻONOŚĆ CYKLOMATYCZNA

WSTECZ

ang. Cyclomatic complexity


Złożoność cyklomatyczna – liczba niezależnych ścieżek w programie. Złożoność cyklomatyczna jest określona wzorem L – N + 2P, gdzie:

  • L – liczba krawędzi / połączeń w grafie,
  • N – liczba węzłów grafu,
  • P – liczba rozłącznych części grafu (np. wywoływany graf lub procedura).

Wg:McCabe


Cyclomatic complexity – the maximum number of linear, independent paths through a program. Cyclomatic complexity may be computed as: L – N + 2P, where:

  • L – the number of edges/links in a graph
  • N – the number of nodes in a graph
  • P – the number of disconnected parts of the graph (e.g. a called graph or subroutine).