SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZMODYFIKOWANE POKRYCIE WARUNKOWO-DECYZJNE

WSTECZ

ang. modified condition/decision coverage


Pokrycie wszystkich pojedynczych wyników warunków, których zmiana wpływa niezależnie na wynik decyzji. (MC/DC od ang. modified condition/decision coverage).

Akronim: MC/DC

Synonimy: pokrycie warunków znaczących, zmodyfikowane pokrycie warunków wielokrotnych


The coverage of all outcomes of the atomic conditions that independently affect the overall decision outcome.

Acronym: MC/DC

Synonyms: condition determination coverage, modified multiple condition coverage