SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

IDENTYFIKACJA RYZYKA

WSTECZ

ang. risk identification


Proces znajdowania, rozpoznawania i opisywania ryzyka.

Źródło: ISO 31000


The process of finding, recognizing and describing risks.

Reference: ISO 31000