SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

IDENTYFIKACJA RYZYKA

WSTECZ

ang. Risk identification


Identyfikacja ryzyka – proces identyfikacji ryzyk wykorzystujący takie techniki jak burza mózgów, listy kontrolne, historię awarii.


Risk identification – the process of identifying risks using techniques such as brainstorming, checklists and failure history.