SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PODEJŚCIE “NAJPIERW TESTUJ”

WSTECZ

ang. test-first approach


Podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym przypadki testowe są projektowane i wdrażane przed opracowaniem odpowiedniego modułu lub systemu.


An approach to software development in which the test cases are designed and implemented before the associated component or system is developed.

See also: test-driven development