SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD TECHNICZNY

WSTECZ

ang. technical review


Typ formalnego przeglądu przeprowadzany przez wykwalifikowany zespół technicznych specjalistów, którzy sprawdzają jakość produktu prac oraz identyfikują odchylenia od specyfikacji i standardów.


A formal review by technical experts that examine the quality of a work product and identify discrepancies from specifications and standards.