SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE KOMPLEKSOWE

WSTECZ

ang. end-to-end testing


Rodzaj testowania, w którym procesy biznesowe są testowane od początku do końca w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.

Synonimy: testowanie E2E


A type of testing in which business processes are tested from start to finish under production-like circumstances.

Synonyms: E2E testing