SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - GAMBLING INDUSTRY TESTER - 2018

WSTECZ

ANALIZA TESTÓW

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

WIĘCEJ

AUDYT

Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, […]

WIĘCEJ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

CERTYFIKACJA

Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

WIĘCEJ

CYKL TESTOWY

Instancja procesu testowego dotycząca pojedynczej, identyfikowalnej wersji przedmiotu testów.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

DEFEKT

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Źródło: After ISO 24765 Synonimy: pluskwa, usterka

WIĘCEJ

DOSTĘPNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z jak najszerszym zakresem cech i możliwości, by osiągnąć […]

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

Kategorie: