SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ANOMALIA

WSTECZ

ang. Anomaly


Anomalia – dowolny warunek, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych; albo od czyjejś percepcji lub doświadczenia. Anomalie mogą zostać znalezione podczas: przeglądów, testowania, analizy, kompilacji, albo podczas użytkowania oprogramowania lub odpowiedniej dokumentacji.

Bibliografia:IEEE 1044

Patrz także


Anomaly – any condition that deviates from expectation based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc. or from someone’s perception or experience. Anomalies may be found during, but not limited to, reviewing, testing, analysis, compilation, or use of software products or applicable documentation.

See also