SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OCENA RYZYKA

WSTECZ

ang. risk assessment


Proces oceny zidentyfikowanego ryzyka i oceny poziomu ryzyka.


The process to examine identified risks and determine the risk level.