SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

OCENA RYZYKA

WSTECZ

ang. Risk assessment


Ocena ryzyka – proces oceny ryzyka projektowego lub produktowego w celu określenia jego poziomu, zwykle przez wyznaczenie wartości prawdopodobieństwa i wpływu, a następnie zagregowanie tych wskaźników w pojedynczy wskaźnik priorytetu ryzyka.

Patrz także


Risk assessment – the process of assessing a give project or product risk to determine its level of risk, typically by assigning likelihood and impact ratings and then aggregating those ratings into a single risk priority rating.

See also