SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEPUSTOWOŚĆ

WSTECZ

ang. capacity


Stopień, w jakim maksymalne wartości graniczne parametru modułu lub systemu spełniają wymagania.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which the maximum limits of a component or system parameter meet requirements.

Reference: After ISO 25010