SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KONTROLA JAKOŚCI

WSTECZ

ang. quality control


zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu.

Źródło: after ISO 24765

Zobacz również: zarządzanie jakością


A set of activities designed to evaluate the quality of a component or system.

Acronym: QC

Reference: after ISO 24765

See also: testing