SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SKALOWALNOŚĆ

WSTECZ

ang. scalability


Stopień w jakim moduł lub system może być dostosowany do zmieniającego się obciążenia.

Źródło: After Gerrard


The degree to which a component or system can be adjusted for changing capacity.

Reference: After Gerrard