SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

WSTECZ

ang. retrospective meeting


Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym projekcie.

Synonimy: spotkanie poprojektowe


A meeting at the end of a project during which the project team members evaluate the project and learn lessons that can be applied to the next project.

Synonyms: post-project meeting, project retrospective