SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TYP TESTÓW

WSTECZ

ang. Test type


Typ testów – grupa czynności testowych nakierowanych na testowanie modułu komponentu lub systemu, skoncentrowanych na specyficznych konkretnych celach, takich jak test funkcjonalny, test użyteczności, test regresywny itp. Typ testów może być użyty na jednym lub na kilku poziomach testów.

Wg:TMap


Test type – a group of test activities aimed at testing a component or system focused on a specific test objective, i.e. functional test, usability test, regression test etc. A test type may take place on one or more test levels or test phases.