SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TYP TESTÓW

WSTECZ

ang. test type


Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych celach testowania.

Źródło: After TMap


A group of test activities based on specific test objectives aimed at specific characteristics of a component or system.

Reference: After TMap