SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYDATNOŚĆ FUNKCJONALNA

WSTECZ

ang. functional suitability


Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia funkcje spełniające określone i domniemane potrzeby, gdy są używane w określonych warunkach.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system provides functions that meet stated and implied needs when used under specified conditions.

Reference: After ISO 25010

Synonyms: functionality