SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE

WSTECZ

ang. experience-based testing


Testowanie w oparciu o doświadczenie, wiedzę i intuicję testera.


Testing based on the tester’s experience, knowledge and intuition.