SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZGODNOŚĆ

WSTECZ

ang. compliance


Zgodność produktu pracy ze standardami, konwencjami lub przepisami prawnymi i innymi podobnymi przepisami.

Źródło: IREB Glossary


Adherence of a work product to standards, conventions or regulations in laws and similar prescriptions.

Reference: IREB Glossary