SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PIELĘGNACJA

WSTECZ

ang. maintenance


Proces modyfikacji modułu lub systemu po jego wydaniu, mający na celu poprawę defektów, charakterystyk jakościowych lub dostosowanie do zmienionego środowiska.

Źródło: After ISO 24765


The process of modifying a component or system after delivery to correct defects, improve quality characteristics, or adapt to a changed environment.

Reference: After ISO 24765