SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POKRYCIE

WSTECZ

ang. coverage


Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach.

Źródło: After ISO 29119-1

Synonimy: pokrycie testowe


The degree to which specified coverage items have been determined or have been exercised by a test suite expressed as a percentage.

Reference: After ISO 29119-1

Synonyms: test coverage