SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. software development lifecycle


Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software development lifecycle).

Akronim: SDLC

Synonimy: model cyklu życia


The activities performed at each stage in software development, and how they relate to one another logically and chronologically.

Acronym: SDLC

Synonyms: lifecycle model