SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NIEZAWODNOŚĆ

WSTECZ

ang. reliability


Stopień, w jakim moduł lub system wykonuje określone funkcje w określonych warunkach przez określony czas.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system performs specified functions under specified conditions for a specified period of time.

Reference: After ISO 25010