SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYMAGANIE

WSTECZ

ang. requirement


Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić.

Źródło: ISO 24765


A provision that contains criteria to be fulfilled.

Reference: ISO 24765