SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ODKRYCIE

WSTECZ

ang. finding


Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.


A result of an evaluation that identifies some important issue, problem, or opportunity.