SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WERYFIKACJA

WSTECZ

ang. verification


Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania.

Źródło: ISO 9000


Confirmation by examination and through provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled.

Reference: ISO 9000