SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NORMA

WSTECZ

ang. standard


Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).

Źródło: After CMMI

Synonimy: standard


Formal, possibly mandatory, set of requirements developed and used to prescribe consistent approaches to the way of working or to provide guidelines (e.g., ISO/IEC standards, IEEE standards, and organizational standards).

Reference: After CMMI