SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION - V3.1

WSTECZ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

BIAŁOSKRZYNKOWA TECHNIKA TESTOWANIA

Technika testowania oparta wyłącznie na wewnętrznej strukturze modułu lub systemu. Synonimy: strukturalna technika testowa, technika projektowania testów w oparciu o […]

WIĘCEJ

CEL TESTU

Przyczyna lub powód testowania.

WIĘCEJ

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA

Kategoria cech oprogramowania, które mają wpływ na jakość produktu prac. Źródło: ISO 24765 Synonimy: charakterystyka oprogramowania, charakterystyka jakościowa oprogramowania, atrybut […]

WIĘCEJ

CIĄGŁA INTEGRACJA

Praktyka wytwarzania oprogramowania polegająca na automatycznym łączeniu, integrowaniu i testowaniu wszystkich zmian w oprogramowaniu w momencie ich wprowadzania.

WIĘCEJ

CYKL TESTOWY

Instancja procesu testowego dotycząca pojedynczej, identyfikowalnej wersji przedmiotu testów.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

Okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawi się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do […]

WIĘCEJ

CZARNOSKRZYNKOWA TECHNIKA TESTOWANIA

Technika testowania oparta na analizie specyfikacji modułu lub systemu. Synonimy: czarnoskrzynkowa technika testowania, projektowanie przypadków testowych w oparciu o specyfikację

WIĘCEJ

CZYTANIE OPARTE NA PERSPEKTYWIE

Technika przeglądu, w której przeglądający oceniają produkt prac z różnych punktów widzenia Synonimy: przegląd oparty na perspektywie

WIĘCEJ

Kategorie: