SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION AGILE TESTER - 2014

WSTECZ

SCRUM

Iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Zobacz również: zwinne wytwarzanie oprogramowania

WIĘCEJ

SESJA TESTOWA

Nieprzerwany okres czasu poświęcony na testowanie.

WIĘCEJ

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym […]

WIĘCEJ

ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. Źródło: ISO […]

WIĘCEJ

STRUKTURA DO TESTÓW JEDNOSTKOWYCH

Narzędzie, które dostarcza środowisko do testów jednostkowych lub modułowych, w takim środowisku moduł może być testowany niezależnie (w izolacji) lub […]

WIĘCEJ

TABLICA ROZDZIELCZA

Przedstawienie dynamicznych miar wydajności operacyjnej pewnej organizacji lub pewnego działania, przy użyciu metaforycznych metryk, takich jak wizualne zegary, liczniki i […]

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TEST WERYFIKACJI WERSJI

Zbiór automatycznych testów, które walidują (sprawdzają) integralność każdej nowej wersji i weryfikują jej kluczową/podstawową funkcjonalność, stabilność i testowalność. (BVT od […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE BIAŁOSKRZYNKOWE

Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu. Synonimy: testowanie przezroczysto-skrzynkowe, testowanie na podstawie kodu, testowanie szklano-skrzynkowe, testowanie pokrycia […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA MODELU

Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT – od ang. Model-Based Testing) . Akronim: MBT

WIĘCEJ

Kategorie: