SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - TEST AUTOMATION ENGINEER - 2016

WSTECZ

WARSTWA ADAPTACJI TESTÓW

Warstwa w architekturze testów automatycznych, która dostarcza niezbędnego kodu do adaptowania skryptów testowych na odpowiednim poziomie abstrakcji do różnych komponentów, […]

WIĘCEJ

WARSTWA DEFINICJI TESTÓW

Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca implementację testów poprzez dostarczanie definicji zestawów testowych i/lub przypadków testowych, np. proponując wzorce […]

WIĘCEJ

WARSTWA GENERACJI TESTÓW

Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca projektowanie manualnych lub automatycznych zestawów testów i/lub przypadków testowych.

WIĘCEJ

WARSTWA WYKONANIA TESTÓW

Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca wykonanie zestawów testowych i/lub przypadków testowych.

WIĘCEJ

WARUNEK WSTĘPNY

Wymagany stan elementu testowego i jego środowiska przed wykonaniem przypadku testowego.

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WSTRZYKIWANIE BŁĘDÓW

Proces zamierzonego dodawania defektów do systemu w celu wykrycia, czy system może wykryć defekt i pracować mimo jego występowania.

WIĘCEJ

WYKONYWANIE SKRYPTÓW STEROWANE PRZEZ PROCES

Technika skryptowa, w której skrypty są ustrukturalizowane w scenariusze reprezentujące przypadki użycia testowanego oprogramowania. Skrypty mogą być parametryzowane danymi testowymi.

WIĘCEJ

WYKONYWANIE SKRYPTÓW USTRUKTURALIZOWANYCH

Technika skryptowa, w której tworzy się i używa skrypty (lub ich część) z biblioteki skryptów wielokrotnego użycia.

WIĘCEJ

WYNIK TESTU

Konsekwencja/wynik wykonania testu. Synonimy: wynik, rezultat testu, rezultat

WIĘCEJ

Kategorie: