SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - TEST AUTOMATION ENGINEER - 2016

WSTECZ

STRATEGIA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Wysokopoziomowy plan osiągnięcia długoterminowych celów przez testy automatyczne przy zadanych ograniczeniach.

WIĘCEJ

STRUKTURA DO TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Narzędzie dostarczające środowisko do testów automatycznych. Na ogół zawiera jarzmo testowe i biblioteki testowe.

WIĘCEJ

STRUKTURA DO TESTÓW JEDNOSTKOWYCH

Narzędzie, które dostarcza środowisko do testów jednostkowych lub modułowych, w takim środowisku moduł może być testowany niezależnie (w izolacji) lub […]

WIĘCEJ

TEST DYMNY

Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów. Synonimy: test potwierdzający, […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE API

Testowanie przeprowadzane przez przesyłanie żądań do przedmiotu testów poprzez bezpośrednie wykorzystanie interfejsu tej aplikacji.

WIĘCEJ

TESTOWANIE CLI

Testowanie przeprowadzane przez wprowadzanie poleceń do testowanego oprogramowania z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu linii komend. (CLI od ang. Command-Line Interface)

WIĘCEJ

TESTOWANIE GUI

Testowanie wykonywane przez współdziałanie z testowanym oprogramowaniem poprzez graficzny interfejs użytkownika. (od ang. GUI Graphical User Interface)

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA MODELU

Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT – od ang. Model-Based Testing) . Akronim: MBT

WIĘCEJ

TESTOWANIE PRZECIĄŻAJĄCE

Typ testowania wydajnościowego wykonywany, by określić jak system lub jego moduł pracuje na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy obciążenia lub poza […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i […]

WIĘCEJ

Kategorie: