SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - TEST AUTOMATION ENGINEER - 2016

WSTECZ

POKER PLANISTYCZNY

Technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana na ogół w […]

WIĘCEJ

POZIOM WPŁYWU

Poziom, do którego przedmiot testów jest modyfikowany poprzez dostosowanie go celem uzyskania testowalności.

WIĘCEJ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

RÓWNOWAŻNIK PRACOCHŁONNOŚCI TESTOWANIA MANUALNEGO

Nakład pracy potrzebny do wykonania testów manualnie.

WIĘCEJ

ROZWIĄZANIE DLA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Realizacja/implementacja architektury dla testów automatycznych, tzn. kombinacji modułów implementujących misję określonych testów automatycznych. Moduły mogą zawierać komercyjne, kupione narzędzia testowe, […]

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

ŚCIEŻKA

Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym. Synonimy: ścieżka przepływu sterowania

WIĘCEJ

SKRYPTY LINIOWE

Prosta technika skryptowa bez żadnych struktur sterujących w skrypcie testowym.

WIĘCEJ

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym […]

WIĘCEJ

STANDARD KODOWANIA

standard opisujący cechy projektu lub opis projektu danych lub modułów programu. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

Kategorie: