SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE W TŁUMIE

Podejście do testowania, w którym testowanie jest dystrybuowane do dużej grupy testerów.

WIĘCEJ

TESTOWANIE WSPÓŁBIEŻNOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę poprawności zachowania modułu lub systemu wykorzystującego mechanizmy współbieżności.

WIĘCEJ

TESTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Testowanie mające na celu określenie stabilności systemu podlegającego testowaniu w warunkach znacznego obciążenia w długim okresie czasu w kontekście eksploatacji […]

WIĘCEJ

UŻYTECZNOŚĆ

Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście […]

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WIRTUALIZACJA USŁUG

Technika umożliwiająca wirtualne dostarczanie usług, które są zdalnie wdrażane, dostępne i zarządzane

WIĘCEJ

WIRTUALNY UŻYTKOWNIK

Symulacja działań wykonywanych przez użytkownika określonego w profilu operacyjnym.

WIĘCEJ

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ

Jednoczesne wykonywanie wielu niezależnych wątków przez moduł lub system.

WIĘCEJ

WYDAJNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system wykorzystuje czas, zasoby i pojemność podczas wykonywania wyznaczonych funkcji. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

Kategorie: