SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

TABLICA ROZDZIELCZA

Przedstawienie dynamicznych miar wydajności operacyjnej pewnej organizacji lub pewnego działania, przy użyciu metaforycznych metryk, takich jak wizualne zegary, liczniki i […]

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TESTALIA

Produkty prac stworzone w ramach procesu testowego, używane do planowania, projektowania, wykonywania, oceny i raportowania testów. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

TESTOWANIE

Proces składający się ze wszystkich czynności cyklu życia, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, skoncentrowany na planowaniu, przygotowaniu i ocenie oprogramowania […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE KOMPLEKSOWE

Rodzaj testowania, w którym procesy biznesowe są testowane od początku do końca w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. Synonimy: testowanie E2E

WIĘCEJ

TESTOWANIE OBCIĄŻENIA

Rodzaj testów wydajnościowych, których zadaniem jest ocena zachowania modułu lub systemu przy zmieniającym się obciążeniu, na ogół pomiędzy przewidywanymi warunkami […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE PRZECIĄŻAJĄCE

Typ testowania wydajnościowego wykonywany, by określić jak system lub jego moduł pracuje na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy obciążenia lub poza […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE PRZEPUSTOWOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę przepustowości systemu.

WIĘCEJ

TESTOWANIE SKALOWALNOŚCI

Testowanie mające na celu określenie skalowalności oprogramowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE SKOKOWE

Testowanie oceniające zdolność systemu do powrotu do stanu równowagi po nagłym skoku i spadku obciążenia.

WIĘCEJ

Kategorie: