SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - PERFORMANCE TESTING - 2018

WSTECZ

PROFIL OBCIĄŻENIA

Dokumentacja definiująca określoną liczbę wirtualnych użytkowników, którzy przetwarzają określony zestaw transakcji w zadanym przedziale czasowym, którego testowany moduł lub system […]

WIĘCEJ

PROFIL OPERACYJNY

Rzeczywisty lub przewidywany wzór użycia modułu lub systemu.

WIĘCEJ

PRZEBIEG TESTU

Wykonanie zestawu testów na określonej wersji przedmiotu testów.

WIĘCEJ

PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU

ilość danych przetwarzanych przez moduł lub system w określonym przedziale czasu. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

PRZYDATNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia funkcje spełniające określone i domniemane potrzeby, gdy są używane w określonych warunkach. Źródło: […]

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY

Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.

WIĘCEJ

PRZYROSTOWY MODEL WYTWARZANIA

Typ cyklu życia oprogramowania, w którym moduł lub system wytwarzany jest w serii cyklów. Źródło: After PMBOK

WIĘCEJ

PRZYSPIESZENIE

technika zwiększania obciążenia systemu w mierzalny i kontrolowany sposób.

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

RYZYKO JAKOŚCIOWE

Ryzyko związane z charakterystyką jakościową. Zobacz również: atrybut jakościowy, ryzyko produktowe

WIĘCEJ

Kategorie: