SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST ANALYST - V3.1

WSTECZ

DOJRZAŁOŚĆ

(1) Zdolność organizacji w odniesieniu do skuteczności i wydajności jej procesów i praktyk pracy. (2) Stopień, w jakim moduł lub […]

WIĘCEJ

DOSTĘPNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z jak najszerszym zakresem cech i możliwości, by osiągnąć […]

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

DRZEWO KLASYFIKACJI

Drzewo obrazujące dziedziny danych przedmiotu testów.

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ

Stopień wykorzystania zasobów w stosunku do osiągniętych wyników. Źródło: IREB Glossary

WIĘCEJ

ELEMENT TESTOWY

Część przedmiotu testów wykorzystywana w procesie testowym. Zobacz również: przedmiot testów

WIĘCEJ

ESTETYKA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Stopień, w jakim interfejs użytkownika umożliwia przyjemną i satysfakcjonującą interakcję dla użytkownika. Źródło: ISO 25010 Synonimy: atrakcyjność

WIĘCEJ

GRAF PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

Graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (skutkami), które mogą być wykorzystane do projektowania przypadków testowych.

WIĘCEJ

GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Rodzaj interfejsu, który umożliwia użytkownikom interakcję z modułem lub systemem za pomocą graficznych ikon i wizualnych wskaźników. (GUI od ang. […]

WIĘCEJ

HARMONOGRAM WYKONANIA TESTÓW

Harmonogram opisujący kolejność wykonywania zestawów testowych w ramach cyklu testowego.

WIĘCEJ

Kategorie: