SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST ANALYST - V3.1

WSTECZ

INWENTARZ ANALIZY I POMIARU STRON INTERNETOWYCH

Komercyjna usługa analizy stron internetowych, dostarczająca kwestionariusz do pomiaru satysfakcji użytkowników i oceny realizacji celów biznesowych online. (WAMMI – od […]

WIĘCEJ

INWENTARZ POMIARÓW UŻYTECZNOŚCI OPROGRAMOWANIA

Oparte na kwestionariuszach narzędzie do testowania użyteczności, które mierzy i porównuje doświadczenie użytkowników. (SUMI – od ang. Software Usability Measurement […]

WIĘCEJ

INŻYNIER TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Osoba odpowiedzialna za projektowanie, implementację i pielęgnację architektury testów automatycznych, jak też za techniczny rozwój skutecznych rozwiązań testów automatycznych.

WIĘCEJ

JAKOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system spełnia określone wymagania domniemane potrzeby różnych interesariuszy. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

KARTA OPISU TESTU

Dokument opisujący cel lub zadania dla sesji testów. Synonimy: karta opisu

WIĘCEJ

KIEROWNIK TESTÓW

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie działaniami testowymi, zasobami i oceną przedmiotu testów.

WIĘCEJ

KLASA RÓWNOWAŻNOŚCI

Podzbiór dziedziny wartości zmiennej w module lub systemie, dla którego zakłada się, na podstawie specyfikacji, że wszystkie wartości będą traktowane […]

WIĘCEJ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

KOMPLETNOŚĆ FUNKCJONALNA

stopień, w jakim zestaw funkcji obejmuje wszystkie określone zadania i cele użytkownika. Źródło: ISO 25010

WIĘCEJ

KONTEKST UŻYCIA

Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt, oprogramowanie i materiały) oraz fizyczne i społeczne środowiska, w których oprogramowanie jest używane. Źródło: ISO 9241-11

WIĘCEJ

Kategorie: