SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

ŚREDNI CZAS POMIĘDZY AWARIAMI

Uśredniony czas pomiędzy kolejnymi awariami modułu lub systemu. (MTBF od ang. Mean Time Between Failures). Akronim: MTBF

WIĘCEJ

ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. Źródło: ISO […]

WIĘCEJ

STANDARD KODOWANIA

standard opisujący cechy projektu lub opis projektu danych lub modułów programu. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTOWA MINIMALIZUJĄCA REGRESJĘ

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy stosuje różne techniki do zarządzania ryzykiem regresji, takie jak funkcjonalne i niefunkcjonalne automatyczne […]

WIĘCEJ

SYSTEM SYSTEMÓW (ZBUDOWANY Z SYSTEMÓW)

Złożone, heterogeniczne, rozproszone systemy, które mogą być zagnieżdżone w sieciach na wielu poziomach i w wielu połączonych dziedzinach, ukierunkowane na […]

WIĘCEJ

SZEROKOPASMOWA TECHNIKA DELFICKA

Bazująca na wiedzy eksperckiej technika estymacji opierająca się na zbiorowej wiedzy członków zespołu polegająca na dokładnym szacowaniu.

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TEST WERYFIKACJI WERSJI

Zbiór automatycznych testów, które walidują (sprawdzają) integralność każdej nowej wersji i weryfikują jej kluczową/podstawową funkcjonalność, stabilność i testowalność. (BVT od […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE BIAŁOSKRZYNKOWE

Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu. Synonimy: testowanie przezroczysto-skrzynkowe, testowanie na podstawie kodu, testowanie szklano-skrzynkowe, testowanie pokrycia […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE PIELĘGNACYJNE

Testowanie zmian we wdrożonym systemie lub testowanie wpływu zmienionego środowiska na wdrożony system.

WIĘCEJ

Kategorie: