SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

TESTOWANIE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE

Testowanie w oparciu o doświadczenie, wiedzę i intuicję testera.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZAKONTRAKTOWANE

Testy wykonywane przez osoby, które pracują w zespole projektowym, ale nie są zatrudnione w organizacji.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZLECANE NA ZEWNĄTRZ

Testowanie wykonywane przez osoby, które nie pracują w tej samej lokalizacji co zespół projektowy i nie są zatrudnione w organizacji.

WIĘCEJ

TPI NEXT

Ciągła (nie etapowa) struktura doskonalenia procesu testowego z biznesowego punktu widzenia, opisująca kluczowe elementy efektywnego i skutecznego procesu testowego.

WIĘCEJ

TWORZENIE GRAFÓW PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki te są projektowane na podstawie grafów przyczynowo-skutkowych. Synonimy: analiza przyczynowo – skutkowa

WIĘCEJ

WALIDACJA

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WDROŻENIE FUNKCJI JAKOŚCI

Uproszczona technika prowadzenia warsztatów, która pomaga określić krytyczne cechy rozwoju nowego produktu. (QFD od ang. Quality Function Deployment) Akronim: QFD […]

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

Kategorie: