SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

KRYTYCZNE PROCESY TESTOWANIA

Model usprawniania procesu testowego oparty na zawartości, zbudowany w oparciu o dwanaście procesów krytycznych. Zawierają one bardzo widoczne procesy, przy […]

WIĘCEJ

KRYTYCZNY CZYNNIK SUKCESU

Element niezbędny w organizacji lub projekcie do wypełnienia jej/jego misji. Krytyczne czynniki sukcesu to te czynniki lub aktywności, które są […]

WIĘCEJ

LIDER TESTÓW

W większych projektach osoba, która raportuje do kierownika testów i jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem w zakresie określonego poziomu testów […]

WIĘCEJ

MACIERZ ŚLEDZENIA

Dwuwymiarowa tabela, która koreluje dwa pojęcia (np. wymagania i przypadki testowe). Macierz ta umożliwia śledzenie w tył i w przód […]

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

MISJA TESTOWANIA

Cel testowania w organizacji, często dokumentowany jako część polityki testów. Zobacz również: polityka testów

WIĘCEJ

MODEL DOJRZAŁOŚCI

Ustrukturalizowany zbiór elementów opisujący pewne aspekty dojrzałości organizacji, stanowiący również pomoc w definiowaniu i rozumieniu procesów w organizacji.

WIĘCEJ

MODEL PROCESÓW

Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE O OTWARTYM KODZIE

Narzędzie programistyczne, które jest dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników w postaci kodu źródłowego, zwykle poprzez Internet, na ogół w postaci […]

WIĘCEJ

Kategorie: