SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OCENA RYZYKA

Proces oceny zidentyfikowanego ryzyka i oceny poziomu ryzyka.

WIĘCEJ

OCENIAJĄCY

Osoba przeprowadzająca ocenę. Dowolny członek zespołu oceniającego.

WIĘCEJ

OCZEKIWANY REZULTAT

Obserwowalne przewidywane zachowanie przedmiotu testów w określonych warunkach, na podstawie jego podstawy testowej. Źródło: After ISO 29119-1 Synonimy: oczekiwany wynik, […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

OPROGRAMOWANIE W PĘTLI

Testy dynamiczne wykonywane przy użyciu prawdziwego oprogramowania w symulowanym środowisku lub na eksperymentalnym sprzęcie. Akronim: SiL Źródło: Automotive SPICE

WIĘCEJ

OSIĄGALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

PIELĘGNACJA

Proces modyfikacji modułu lub systemu po jego wydaniu, mający na celu poprawę defektów, charakterystyk jakościowych lub dostosowanie do zmienionego środowiska. […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW

Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe. Źródło: After […]

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

Kategorie: